Onze waarden

 

Onze waarden en onze missie

Steeds meer bedrijven willen op een steeds efficiëntere wijze, sneller en grootschaliger etiketten inkopen. Telrol wil de onderneming zijn, die het best op deze ontwikkeling inspeelt. De kern van de strategie van Telrol is een perfecte beheersing van het primaire proces, waardoor verwachtingen van klanten kunnen worden overtroffen.

Gericht op continue verbetering. Iedereen in de organisatie moet voordurend zijn gericht op procesverbetering. Dit wordt gerealiseerd door te meten, te analyseren, actie te ondernemen en na te gaan of de beoogde verbetering wordt gerealiseerd.

Teamwerk

De onderneming richt zich op een cultuur, waarin samenwerking, teamwerk en duidelijke onderling afgebakende verantwoordelijkheden centraal staan.

Sterk leiderschap

De onderneming toont in de markt leiderschap door haar eigen weg te gaan en haar eigen strategie te perfectioneren.

Prestatie

De onderneming is erop gericht haar eigen prestaties en die van de medewerkers steeds te verbeteren. Dit door het meten van prestaties.

Eerlijkheid en integriteit

De onderneming zoekt een eerlijke en open cultuur, waarin integriteit en verantwoordelijkheid centraal staan.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De onderneming streeft bij het bereiken van haar doelstellingen naar een zo duurzaam mogelijke wijze van ondernemen, waarbij respect voor het milieu en beperking van het energiegebruik centraal staan.

De strategie van de onderneming om te groeien leidt tot meer banen en daarmee tot versterking van de locale economie.

Communicatie

De organisatie ondersteunt openheid, luistert en toont begrip. Openheid wordt ook betracht in managementinformatie, waarin de prestaties van de onderneming, de teams en individuele medewerkers terug te vinden zijn om tot procesverbetering te komen


Verantwoord ondernemen

Telrol maakt zich hard voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een bijzonder voorbeeld hiervan is BIOLABEL, het enige etikettenmerk dat mag worden verkocht als Biologisch Composteerbaar onder de Europese Regeling EN13432.

Telrol is ook een voorloper in het gebruik van plantaardige olie als vervanging van minerale olie als smeermiddel bij de productie van zelfklevende etiketten.

De bedrijfspanden van Telrol zijn zeer energiezuinig ontworpen.
Nagenoeg alle warmte die in de productie ontstaat wordt teruggewonnen. Zo draagt Telrol ook bij aan CO2-reductie.

Telrol werkt niet met oplosmiddelhoudende inkten, maar met inkten, die beantwoorden aan de hoogste standaards op milieu-gebied, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit.
In de produktie wordt maximaal gebruik gemaakt van milieu-vriendelijke technieken.

De grondstof voor papier is hout. Het grootste gedeelte komt uit verantwoord beheerde bossen uit Noord-Europa, vooral Scandinavië. Het aandeel bos dat beheerd wordt onder PEFC en FSC keurmerken neemt sterk toe.