Aanleverspecificaties

DRUKTECHNIEK

Onze etiketten kunnen worden rotatief in flexo-, boekdruk- of digitale techniek gedrukt.

VOORKEUR PROGRAMMA’S EN BESTANDSTYPEN

Voorkeur gaat uit naar Adobe illustrator bestanden. Probeer het gebruik van verschillende programma’s zo veel mogelijk te voorkomen, zeker als dit niet noodzakelijk is.

Het beste programma’s voor het opmaken van etiketten is Adobe Illustrator. Let er op dat het aantal geïmporteerde illustraties zoveel mogelijk beperkt wordt.

Een etiket dat opgemaakt is in Adobe inDesign en dat een grote hoeveelheid geïmporteerde beelden uit Illustrator bevat, zal resulteren in een verstoord etiket, welke moeilijk bewerkbaar is.

In dat geval is het beter het etiket op te maken in Adobe Illustrator, zodat het aantal gebruikte illustraties tot een minimum beperk wordt.

FORMAAT

Bepaal het ontwerp op basis van het juiste meslijn formaat. Indien een afwijkend formaat (niet rechthoekig, rond of ovaal) gebruikt wordt, zal normaal gesproken eerst gescand en bewerkt worden.

Maak het etiket op zodat het exact overeenkomt met de bestaande stanslijn. Controleer dit met behulp van een laser print.
In het geval van aflopende kleur vlakken, illustraties en andere beelden, maak een snijlijn van exact 1 mm. Gebruik een snijlijn en kleur deze met een directe kleur speciaal hiervoor gecreëerd, met de benaming stanslijn, Stans!, cutting line of meslijn. Minimale afstand tussen tekst/logo’s/beelden/illustraties en de snijlijn is 2 mm.

KLEUREN

Benoem alle gebruikte kleuren exact. Bij voorkeur in combinatie met een kleurscheiding. Voorzie speciale kleuren van een benaming. Verwijder alle kleuren welke niet gebruikt worden.

Wees voorzichtig met importeren van illustratie welke speciaal benoemde kleuren bevatten.

Sommige programma’s gebruiken andere benamingen voor dezelfde Pantone kleuren, zoals bijvoorbeeld; Pantone 286CV en Pantone 286CVU.

Probeer de benamingen van deze kleuren te hernoemen in het lay-out document naar de automatisch geïmporteerde kleuren.
Dit vermindert het ontstaan van vreemde kleurscheidingen.

OPMAAK EISEN

Altijd AI – of PDF bestanden aanleveren. Originele afbeeldingen en bestanden altijd meeleveren. Verloop altijd vanaf 1% beginnen. Opmaak bij voorkeur beperken tot 9 kleuren.

Slechts één illustratie per illustratie frame importeren. Verzamelingen van beelden waarvoor steeds een andere snijlijn geldt, zal het bestand alleen onnodig groot maken en zorgen voor een vertraging in de verwerkingstijd. Daarom dienen verzamelingen van illustraties altijd gescheiden te worden in aparte illustratie.

Te importeren beelden (Adobe Photoshop, etc.) dienen opgemaakt te worden op 100% in het lay-out programma. Dit betekend dat de snijlijn en het formaat van de illustratie vastgesteld moeten worden in het lay-out programma.
Alleen op deze manier zal de grootte van het document tot een minimum beperkt worden en kan het document verder verwerkt worden.

Maak geen gebruik van TIFF bestanden voor lijntekeningen, daar deze van ondermaatse kwaliteit zijn en hier geen trapping op kan worden toegepast.

EAN-CODES

Alle EAN-codes op een formaat van minimaal 80% en maximaal 200% zetten. EAN codes die kleiner zijn dan 80% zullen nooit voldoen aan de eisen t.b.v. leesbaarheid zoals vastgesteld door EAN Nederland. BWR (Bar Width Reduction) = 024

Houd rekening met voldoende witruimte rondom de barcode. De barcode wordt door onze DTP afdeling aangepast voor de te verwachten drukverbreding.

RASTERS

Er wordt gebruik gemaakt van: raster 54 (133 lines per inch) of raster 60 (154 lines per inch). De correctie voor de puntverbreding wordt door onze DTP-afdeling verzorgd.

FONTS

Gebruikte illustraties en fonts (zowel beeld als postscript fonts) dienen apart meegeleverd te worden.
Zet alleen tekst om in lettercontouren indien dit absoluut nodig is. Tekst bestaand uit lettercontouren kan niet meer bewerkt worden.

PRINTOUTS

Zorg voor een kleurgescheiden laserprint van alle drukkleuren. Registratie tekens zo plaatsen, dat deze meekomen in de laserprint. Dit is de enige manier om een goed overzicht te krijgen van alle gebruikte kleuren. Fouten in de opmaak kunnen zo makkelijker opgemerkt worden.

Lever bij aanlevering van het digitale bestand voor ieder label een composiet en kleurenlaserprint compleet met registratietekens. Deze zijn benodigd voor het invoeren van de order en controle op uitlopen van de tekst.

FTP-server

Telrol beschikt over een FTP server voor het uploaden van bestanden. Hiervoor hebt u de volgende informatie nodig:

Hostadres : ftp.labelmakersgroup.nl
Naam : ftp@labelmakersgroup.nl
Wachtwoord : (aanvragen bij uw accountmanager of de prepress)